Home

Gweilch y Coed (5+ oed)

Woodland Imps (ages 5+)

Dyddiau ar gael | Available days:

Book online button

Dydd Gwener 26 Gorffennaf // Friday 26 July
[Sorry – Fully booked]

Dydd Gwener 30 Awst // Friday 30 August

£23/diwrnod | £23/day

 Coetir Castell Penrhyn |Penrhyn Castle Woodland

 

Please note that Wild Elements accept Sodexo Vouchers and Kiddivoucher

Mae’r cynllun chwarae hwn yn helpu i gyfoethogi bywyd eich plentyn wrth gwneud gweithgareddau a gemau ddysgu cyffrous. Mae ‘Gweilch y Coed’ yn cynllun chwarae perffaith i plant oed 5+ i profi rhywbeth gwahanol.

Ymunwch â ni I gasglu bugiau, chwarae yn y cegin mwd, adeiladu ffau, clywed straeon, chwarae gemau coetir, celf a chrefft, a llawer mwy!

Woodland Imps

This playscheme will help enrich your child’s life with exciting learning activities and games. Woodland Imps is an ideal playscheme for children aged 5+ to come and experience something different. 

Join us for bug hunts, mud kitchens, den building, stories, woodland games, arts and crafts, and many more! 

Gwybodaeth ddefnyddiol a gofynnol

 • Mae angen dillad ac esgidiau priodol.
 1. Cot (cot llaw os yn bosib)
 2. Esgidiau addas
 3. Dillad gwrth-ddwr (os yn bosib)
 4. Sanau spar
 5. Hat a menig (ar gyfer tywydd oer)
 6. Eli haul (ar gyfer tywydd heulog / poeth)
 • Rhaid I blant fod yn oed 8+ I fynychu ‘Clwb Gwyllt yn y Coed’.
 • Mae archebu yn hanfodol
 • Mae ‘Clwb Gwyllt yn y Coed’ yn cael ei cynnal yn y Coedwig Castell Penrhyn
 • Mae pob plenty angen pecyn bwyd
 • Fel sefydliad amgylcheddol, mae Elfennau Gwyllt yn gwneud o’n gofynnol i sbwriel gael ei gymryd a’i waredu yn y cartref

 

Useful and Required information

 • Appropriate clothing and footwear is required.
 1. Coat (Raincoat if possible)
 2. Suitable footwear
 3. Waterproof clothing (if possible)
 4. Spare socks
 5. Hat and gloves (for cold weather)
 • Children must be 5+ to attend Woodland Imps.
 • Booking to attend is Essential.
 • Woodland Imps is held at Penrhyn Castle, National Trust property9654891341_cb8791151f_k
 • A packed lunch is needed for all children attending.
 • Wild Elements works with a ‘Leave no trace’ policy which requires all rubbish to be taken and disposed of at home.

9654739545_c54a132889_o

 

For further information on our Woodland Imps playschemes please contact us at 07799 566533 or email us on info@wildelements.org.uk