Home

Mae Elfennau Gwyllt yn Cyflwyno…

Atgyweiriad Natur at Gyfer Bywyd Presennol

ROOTS!

Ymlcaio, osogi straen, ail-lenwi

Dydd Mawrth 5:15-6:45yp

Gardd Fotaneg Treborth

 

Wild Elements presents…

Nature’s Remedy for Modern Living

ROOTS!

Relax, de-stress, recharge

Tuesdays 5:15-6:46pm 

Treborth Botanic Garden

 

“Nature itself is the best physician” – Hippocrates

 

Gall bywyd presennol fod yn straenus felly, mae’n bwysig i chymryd amser i  ymlacio, osogi straen ac ail-lenwi. Gallwch natur fod yn pwysig iawn i helpu cael gwarad o’r agweddau negyddol yn eich bywyd.

Gwella’ch lles ac ymuno a ni am gyfle i ymlacio mewn amgylchedd tawel. Mae’r sesiwn yn cynnwys ymarfer corff syml, cymdeithasu, a dysgu sut i ddefnyddio’r amgylchedd o’ch cwmpas i gwella eich bywyd bob dydd.

 

Modern life can be very stressful and it’s important to take time out for yourself to relax, de-stress and recharge. Nature can be one of the most powerful stress-relievers to help those clear their mind of negativity.

Improve your well-being and join us for an opportunity to relax in a tranquil environment. The session involves simple exercise, socialising, and learning how to use the environment around you to benefit your everyday life.

 

DdJsdzEW4AAlLcE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s