Home

Hwyl yn yr awyr agored gyda thîm Elfennau Gwyllt, 4 diwrnod o adloniant, gweithagreddau, crefftau a gemau ar thema natur mewn 4 lleoliad gwahanol ar draws Ynys Môn

Fab, outdoor fun with the Wild Elements team. 4 days of nature themed entertainment, activities, crafts and games at 4 different sites across the beautiful Isle of Anglesey

DIGWYDDIAD AM DDIM // FREE EVENT

(Mae tâl mynediad i Blas Newydd yn berthnasol) // (Admission to Plas Newydd applies)

 

Bare foot walk

 

Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi, LL65 1YG  // Breakwater Country Park, Holyhead, LL65 1YG

Dydd Mawrth 26 Chwefror // Tuesday 26 February

10yb-4yp // 10am-4pm

 

Llyn Parc Mawr, Niwbwrch, LL61 6TQ // Llyn Parc Mawr, Newborough, LL61 6TQ

Dydd Mercher 27 Chwefror // Wednesday 27 February

10yb-4yp // 10am-4pm

 

Coed Aberlleiniog, Llangoed, LL58 8RY // Aberlleiniog Woods, Llangoed, LL58 8RY

Dydd Iau 28 Chwefror // Thursday 28 February

10yb-4yp // 10am-4pm

 

Parc Lôn Goch, Amlwch,  LL68 9AL// Parc Lôn Goch, Amlwch,  LL68 9AL

Dydd Gwener 1 Mawrth // Friday 1 March

10yb-4yp // 10am-4pm

 

Craft activities

 

Rhif ffôn | Phone: 07799566533     Ebost | Email: info@wildlelements.org.uk

Mae ein staff i gyd wedi eu archwilio gan yr heddlu, yn gynnwys a gofal gyntaf, ac yn athrawon awyr agored profiadol.
All our staff are police checked, trained in first aid and are experienced outdoor educators.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s