Home

Darganfyddwch fyd diddorol bywyd gwyllt a natur, a chael hwyl!
Discover the fascinating world of wildlife and nature, and have fun!

Pa Elfennau Gwyllt sy’n wneud, pryd a ble, sut i archebu, a sut i gael mwy o wybodaeth. Gwelwch isod os gwelwch yn dda.

What we do, when and where, how to book and how to find out more. Please see below.

Clybiau Gwyliau Plant

Children’s Holiday Clubs 

 

Clwb Gwyllt yn y Coed Oed 8+

Dydd Llun I Ddydd Iau 28-31 Mai
9yb-5yp yng Nghoedwig Castell Penrhyn.
£20/diwrnod neu £50/3 diwrnod neu £70/4 diwrnod.

Cynllun chwarae yn seilidig at ethod yr Ysgol Goediwg. Dysgwch a chwarae ynh nghoetir ysblennydd ffawydd.  Mwynhewch lawer o weithgareddau fel canu wrth y gwersyll tan, chwarae yn ein cegin llaid, archwilio’r coetir, gemau coetir, a llawer mwy!

 

Wild in the woods Club Age 8+

Monday – Thursday 28-31 May.
9am-5pm in Penrhyn Castle Woods. 
£20/day or £50/3 days or £70/4 days.

A play scheme based on the Forest School ethos. Learn and play in the beautiful beech forest at Penrhyn Castle. Enjoy many activities such as campfire singing, playing in our mud kitchen, exploring the woodland, woodland games, and many more!

 

Gweilch Y Coed Oed 5+

Dydd Gwener 1 Mehefin
10yb-4yp yng Nghoedwig Castell Penrhyn.
£20/diwrnod

Diwrnod o ryfeddodau natur I blant iau – dringo coed, crefftau naturiol a chwarae dychmygus. 

 

Woodland Imps Age 5+

Friday 1 June
10am-4pm in Penrhyn Castle Woods.
£20/day.

A day of nature’s wonders for younger children – climbing trees, natural crafts and imaginative play.

 

Grwp Chwarae Natur 0-5 Oed

Dydd Llun: 10:00-12:00 
Dydd Mawrth: 12:30-2:30 
Coedwig Penrhyn Castell

Lleoedd nawr at gael 
SESSIWN GYNTAF AM DDIM

 

Nature’s Play Group Age 0-5

Mondays: 10:00-12:00
Tuesdays: 12:30-2:30
Penrhyn Castel Woods

Spaces now available 
FIRST SESSION FREE

 

14051088644_e7c8f80bf3_o (1).jpg

Roots (16+ oed)

Dydd Mawrth 5:15-6:45
Gardd Fotaneg Treborth
£5 am sesiwn – SESIWN GYNTAF AM DDIM

Cynyddu eich lles ac ailgysylltyu gyda eich gwreddiau mewn amgylchedd tawel.

“Y meddyg gorau ydy natur” – Hippocrates

 

Roots (age 16+)

Tuesdays 5:15-6:45
Treborth Botanical Gardens
£5 per session- FIRST SESSION FREE

Boost your well-being and re-connect to your roots in tranquil surroundings.

“Nature itself is the best physician” – Hippocrates 

*Nodwch: Rhaid bwcio lle.  Mae’r prisiau yn cynnwys gostyngiad bwcio cynnar o 11%, sydd yn dod i ben saith diwrnod cyn ddechrau pob sesiwn. Bydd ffi Paypal yn daladwy os byddwch yn talu dros y wê.

 

*Note: Prior booking essential. Prices displayed include an early booking discount of 11% which expires seven days before each session. Paypal fees apply if paying online.

16437340639_5c3beeb2b0_o.jpg

Cliciwch ar y ddolen hon i weld cyfarwyddiadau i Castell Penrhyn:  https://goo.gl/maps/y65h1xFDTZs

Map to Penrhyn Woodland Site

Click on this link to see directions to Penrhyn Castle: https://goo.gl/maps/y65h1xFDTZs

 

Archebwch nawr | Book now: www.wildelements.org.uk    

Rhif ffôn | Phone: 07799566533     Ebost | Email: info@wildlelements.org.uk

Mae ein staff i gyd wedi eu archwilio gan yr heddlu, yn gynnwys a gofal gyntaf, ac yn athrawon awyr agored profiadol.
All our staff are police checked, trained in first aid and are experienced outdoor educators.

 

Follow this link to see the whole calendar and months ahead!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s