Home

Darganfyddwch fyd diddorol bywyd gwyllt a natur, a chael hwyl!
Discover the fascinating world of wildlife and nature, and have fun!

Pa Elfennau Gwyllt sy’n wneud, pryd a ble, sut i archebu, a sut i gael mwy o wybodaeth. Gwelwch isod os gwelwch yn dda.

What we do, when and where, how to book and how to find out more. Please see below.

 

NEWYDD – Diwrnod ‘Bushcraft’ i’r Teuleuoedd, Dod yn Fuan!
NEW – Family Bushcraft Day Coming Soon!

 

Nature’s Playgroup – Pob Dydd LLun a Dydd Mawrth | Mondays and Tuesdays, 12.30-14.30 (Term time only)
Wildlings – Dydd Mawrth | Tuesdays, 10.00-12.00 (Term time only)
Roots Dechrau eto yn fuan | Starting again soon

 

Clybiau Gwyliau’r Pasg

Easter Holiday Clubs (scroll for English)

 

 Clwb Gwyllt yn y Coed 8+

– Dydd Llun 26-Dydd Iau 29 Mawrth

– Dydd Mawrth 3-Dydd Iau 5 Ebrill

9.00yb-5.00yp Nghoed Castell Penrhyn.

£20/dydd neu £50/3 diwrnod*

 

Gweilch y Coed Oed 5+

Dydd Gwener 6 Ebrill
10.00yb-4.00yp yng Nghoed Castell Penrhyn.
£20/dydd*

 

                             Diwrnodau Natur ym Mhlas Newydd                            

Dydd Mercher: 28 Mawrth, 4 Ebrill, 11 Ebrill a 30 Mai:  11:00yb-4:00yp

Nid oes angen archebu. Digwyddiad am ddim (mae mynediad i Blas Newydd yn berthnasol)

 

 

Easter Holiday Clubs

Wild in the Woods Club Age 8+

– Monday 26-Thursday 29 March
– Tuesday 3-Thursday 5 April
9.00am-5.00pm in Penrhyn Castle Woods.
£20/day or £50/3days*

 

Woodland Imps Age 5+

– Friday 6 April
10.00am-4.00pm in Penrhyn Castle Woods.
£20/day*

 

Nature days at Plas Newydd

Wednesday 28 March, 4 April, 11 April & 30 May:  11.00am-4:00pm

Booking not needed. Free event (Admission to Plas Newydd applies)

 

 

* Nodwch: Rhaid bwcio lle.  Mae’r prisiau yn cynnwys gostyngiad bwcio cynnar o 11%, sydd yn dod i ben saith diwrnod cyn ddechrau pob sesiwn. Bydd ffi Paypal yn daladwy os byddwch yn talu dros y wê.

* Note: Prior booking essential. Prices displayed include an early booking discount of 11% which expires seven days before each session. Paypal fees apply if paying online.

Follow this link to see the whole calendar and months ahead!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s